Conditions of use

Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzam iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos NTB.LV piedāvāto preču iegādes noteikumus.

Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

Norādītās preču cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece. Par preces pieejamību Jūs informēs NTB.LV speciālists, pēc pasūtījuma saņemšanas.

NTB.LV nesaglabā ar Klientiem noslēgtos pirkuma līgumus, līgumus, kuri tiek slēgti ar līzinga kompāniju starpniecību saglabā attiecīgās līzinga kompānijas.


   Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" (MK noteikumi nr. 207) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot ar Distances līguma starpniecību iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. (MK noteikumi nr. 207) nosaka, ka, ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ.

   PTAL 12. panta 4. daļa nosaka, ka „Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam."

   PTAL 12. panta 6. punkts nosaka, ka „patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā", iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas un/vai iegādātas veikalos.

1. Vispārējo pārdošanas nosacījumu darbība.
1.1. Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (turpmāk tekstā - Klients), un pārdevēju (turpmāk tekstā - NTB.LV), lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar pušu tiesiskajām saistībām.
1.2. Iepirkšanās kārtību interneta veikalā nosaka 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu", kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
1.3. http://www.ntb.lv apskatāmajām precēm un preču cenām ir informatīvs raksturs. Visa informācija par NTB.LV norādīto preču esamību un pieejamību tiek attēlota izmantojot informāciju par NTB.LV sadarbības partneru un ražotāju ražotām un iegādei pieejamām precēm. Prece var atšķirties no attēla. Uz attēla var būt detaļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preces aprakstam ir informatīva nozīme. NTB.LV sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp NTB.LV apmeklētājiem un tā veidotājiem. NTB.LV patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti http://www.ntb.lv/. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājušās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojušies pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.4. NTB.LV un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu, izmantojot http://www.ntb.lv, pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu un priekšapmaksu http://www.ntb.lv, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar vispārējiem pārdošanas nosacījumiem un tiem piekrīt.
1.5. Pirkuma-pārdevuma līgums stājas spēkā tikai pēc priekšapmaksas apmaksas, kas ir ne mazāka kā 100% no pasūtījuma kopējās summas. Apmaksa ir veicama 3 (trīs) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.


2. Klienta reģistrēšanās noteikumi.
2.1. Jauna Klienta reģistrēšanās:
- Lai veiktu pasūtījumu http://www.ntb.lv, nepieciešams reģistrēties, aizpildot reģistrēšanās formu. Reģistrēties http://www.ntb.lv Jūs varat, spiežot uz izvēlnes „REĢISTRĒTIES”, kā pirms pasūtījuma veikšanas, tā arī pēc preču ievietošanas iepirkumu grozā.
- Lūdzu, ievērojiet, ka ar vienu un to pašu e-pasta adresi reģistrēties ir iespējams tikai vienu reizi.
2.2. Reģistrēts Klients:
- Ja esat NTB.LV klients, tad spiediet uz izvēlnes "AUTORIZĒTIES", pēc tam ievadiet e-pasta adresi un paroli, un tad spiediet uz izvēlnes „IEIET”.
2.3. Aizmirsta parole:
- Ja esat aizmirsis/-usi savu paroli, lūdzu, spiediet uz izvēlnes „AIZMIRSĀT PAROLI”, ievadiet e-pasta adresi, ar kādu esat reģistrējies/-usies un savā e-pastā saņemsiet instrukcijas par savas paroles atjaunošanu.
2.4. Reģistrējoties http://www.ntb.lv, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai NTB.LV varētu izpildīt Klienta pasūtījumu un preču piegādi atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Informējam, ka ar mērķi nodrošinot LR normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, NTB.LV veiks Jūsu iesniegto personas datu, tajā skaitā, personas identifikācijas koda apstrādi.
2.5. Visa informācija, kuru Klients ievada http://www.ntb.lv, ir nepieciešama, lai NTB.LV varētu veikt kvalitatīvu pasūtījuma apstrādi un Klientu servisu. Šī informācija ir NTB.LV īpašums un nekādā gadījumā netiek nodota trešajām personām.
2.6. Lai veiktu kvalitatīvu pasūtījuma apstrādi, NTB.LV ir nepieciešama sekojoša informācija:
- Klienta Vārds, Uzvārds – lai NTB.LV varētu pasūtījumam norādīt autorizētu saņēmēju;
- Personas kods – lai NTB.LV uzskaites sistēmā iespējams identificēt Klientu, kā arī pārliecināties, ka Klients ir sasniedzis pilngadību;
- Piegādes adrese – lai NTB.LV varētu veikt preču piegādi;
- kontakttālrunis – lai kurjerdienests vai NTB.LV speciālists varētu sazināties ar Klientu;
- E-pasts – tiek izmantots autorizācijai http://www.ntb.lv, uz kuru tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums, kā arī tiek izmantots komunikācijai ar Klientu. Klients piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Klienta reģistrāciju, pasūtījuma apstrādi, tajā skaitā, jaunumi un preču piedāvājumi.

3. Cenu saraksts.
3.1. Visas preču cenas http://www.ntb.lv ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
3.2. NTB.LV patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas http://www.ntb.lv preču cenu sarakstā. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenu izmaiņas stājušās spēkā un NTB.LV izsūtījis rēķinu priekšapmaksas veikšanai, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta rēķinā pasūtījuma noformēšanas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums nav anulēts to iemeslu dēļ, kas norādīti 4.3. punktā.
3.3. Ja prece tiek iegādāta uz nomaksu, preču iegādes līguma noformēšanas brīdī pie pasūtījuma vērtības tiek pieskaitīta līguma noslēgšanas maksa, ko norādījusi kredītiestāde, kas piedāvā attiecīgo pakalpojumu.
3.4. Ja pasūtījums ir noformēts, pasūtījuma apmaksa ir veicama:
- ar pārskaitījumu izmantojot internetbanku;
- jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē.4. Preču meklēšana un pasūtīšana http://www.ntb.lv/.
4.1. Preču meklēšana:
- Izvēlieties preču grupu un uz ekrāna tiks parādītas visas šajā grupā piedāvātās preces. Lai ērtāk varētu atrast sev piemērotāko modeli plašajā preču klāstā, iesakām izmantot ātro meklēšanu, ievadot tur izvēlētās preces nosaukumu/modeli/artikulu.
4.2. Pasūtījuma noformēšana:
- Kad esat atradis/-usi preci, kuru vēlaties iegādāties, ievietojiet to savā iepirkumu grozā un spiediet uz izvēlnes „NOFORMĒT PASŪTĪJUMU”. Laukā „Skaits” ir iespējams norādīt preču skaitu, ja izvēlēto preci vēlaties iegādāties vairāk kā 1 (vienu) vienību.
4.3. Pasūtījuma apstiprinājums:
- Noformējot pasūtījumu, Jūs savā e-pastā saņemsiet informāciju par veikto pasūtījumu. NTB.LV speciālists sazināsies ar Jums tuvākās darbadienas laikā no 10:00 - 18:00, lai informētu par tālāko pasūtījuma izpildes gaitu un vienotos par Jums ērtāko piegādes veidu. NTB.LV patur tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja:
- Klients nav veicis priekšapmaksas maksājumu 3 (trīs) dienu laika kopš pasūtījuma apstiprinājuma brīža;
- uz preces piegādes brīdi Klients nav apmaksājis visu pasūtījuma summu. Izņēmums ir tikai gadījumā, ja starp Klientu un NTB.LV tiek noformēts speciāls papildus līgums;
- uz pieprasījumu par nomaksu Klients no kredītiestādes saņēmis negatīvu atbildi;
- ja klients ir veicis avansa maksājumu, bet nav veicis apmaksu par visu preču vērtību un/vai atteicās no pasūtījuma, iemaksātais avanss tiek atgriezts 30 dienu laikā Klienta bankas norēķinu kontā (ja Klients ir noformējis pasūtījumu par precēm, kuras neatrodas NTB.LV noliktavā, bet NTB.LV Klienta pasūtījumu ir jau nodevis izpildei ražotājam, Klienta priekšapmaksa atgriezta netiek);
- izvēlēto preci nav iespējams saņemt no ražotāja;
- piegādes laiki pārsniedz NTB.LV noteiktos;
- rodas citi pamatoti iemesli atcelt pasūtījumu.


5. Papildus informācija par precēm.
5.1. Informācija par apskatāmām precēm http://www.ntb.lv:
- Gadījumā, ja http://www.ntb.lv neatrodat informāciju par sev interesējošo preci, lūdzu, nosūtiet jautājumu NTB.LV speciālistam uz e-pastu: sales@ntb.lv norādot savas koordinātes (Jūsu Vārdu un Uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru), lai NTB.LV speciālists varētu sazināties ar Jums.
5.2. Informācija par precēm, kuras neatrodat http:/www.ntb.lv:
- Ja neatrodat preci http://www.ntb.lv, kuru meklējat, lūdzu, informējiet par to NTB.LV speciālistu, nosūtot jautājumu uz e-pastu: sales@ntb.lv/. Lūdzu, norādiet savas koordinātes (Jūsu Vārdu un Uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru), lai NTB.LV speciālists varētu sazināties ar Jums.
5.3. Ja vēlaties pasūtīt preci, kura nav NTB.LV noliktavā:
- Ja Jums interesējošā prece nav NTB.LV noliktavā vai vēlaties iegādāties lielāku daudzumu par noliktavā pieejamo, zvaniet, lai noskaidrotu iespējamos piegādes termiņus. Ja piedāvātais piegādes laiks Jūs apmierinās, Jums tiks sagatavots priekšapmaksas rēķins. Pēc paziņojuma par preces piegādi, Jums būs jāizņem prece 2 (divu) nedēļu laikā, pretējā gadījumā NTB.LV paturēs tiesības ieturēt līgumsodu 0.5% no pasūtījuma vērtības par katru kavējuma dienu.
- Pirms NTB.LV pasūtīs preces no ražotāja/piegādātāja noliktavas, Jums būs nepieciešams veikt priekšapmaksu 100% apmērā par veikto pasūtījumu. Šis maksājums tiks uzskatīts par garantiju plānotajam pirkumam.


6. Preču saņemšana.
6.1. Preču piegāde iespējama ar DPD vai Latvijas Pasta kurjer dienesta starpniecību Rīgā/Rīgas apkārtnē un visā Latvijas teritorijā 24-72 stundu laikā ar nosacījumu, ja prece ir pieejama NTB.LV noliktavā tūlītējai piegādei.
6.2. Ja prece nav pieejama tūlītējai piegādei, tiks sniegta informācija par iespējamo ātrāko piegādes laiku - parasti tas ir 2-3nedēļu laikā.


7. Garantijas un atteikuma tiesības.
7.1. Visām NTB.LV iegādātajām precēm tiek piemērota ražotāja noteiktā garantija!
7.2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Jūsu izvēlētajai precei meklējiet preces aprakstā vai jautājiet NTB.LV speciālistam.
7.3. Ražotāja garantijas nosacījumi būs spēkā, ja Jūs varēsiet uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks vai kvīts).
7.4. Garantijas laikā bez maksas tiks sniegtas konsultācijas ekspluatācijas jautājumos, kuri nav detalizēti aprakstīti ekspluatācijas instrukcijā.
7.5. Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks izskatītas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu prasībām.
7.6. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), kā arī piederumiem, kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, u.c.).
7.7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
- precei ir garantijas plombu un/vai sērijas numuru bojājumi, vai arī Klients pats ir mēģinājis novērst bojājumu;
- bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibensspēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
- izmantotas nestandarta rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
- bojājums radies no barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem,strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (putekļi, mitrums);
- netiek veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kurām tāda ir nepieciešama);
- prece izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem).
7.8. Veicot pasūtījumu http://www.ntb.lv, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies/usies ar „Distances līgumu”. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinieties vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.
7.9. Ja vēlaties izmantot atteikuma tiesības, lūdzu, ievērojiet, ka atteikuma tiesības var izmantot 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, tai jābūt oriģinālajā iepakojumā, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks vai kvīts), nedrīkst būt sabojāts iepakojums un/vai marķējums. Klients ir atbildīgs par preces drošuma saglabāšanu – tai ir jābūt bez cigarešu, parfīma un citām smaržām, kā arī bez kosmētikas un citiem plankumiem. Atteikuma tiesības nevar izmantot higiēnas precēm (kā piemēram, pārsienamiem materiāliem, brūču tīkliņiem), precēm, kuru iepakojumos tiek nodrošināta sterilitāte. LŪDZU IEVĒROJIET, ka atteikuma tiesības nevar izmantot - PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas un/vai prece iegādāta veikalos!
7.10. Gadījumā, ja vēlaties atteikties no preces, nogādājiet to NTB.LV juridiskā adresē - Rīga, Juglas iela 10-9, LV-1024.
7.11. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiks atmaksāta. NTB.LV patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu, gadījumā, ja:
- prece ir lietota un/vai bojāta;
- prece ir ar cigarešu, parfīma un citām smaržām un/vai ar kosmētikas un citiem plankumiem;
- prece nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir bojāts.
7.12. NTB.LV neuzņemas atbildību ja:
- preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;
- preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā;
- precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas.


8. Pušu atbildība un Force Majeure.
8.1. NTB.LV ir atbildīgs pret Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.
8.2. Klients ir atbildīgs pret NTB.LV vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.
8.3. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties jāpaziņo otrai pusei.
8.4. NTB.LV nekompensē morālo kaitējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos nosacījumos, kas ir minēti vispārējo pārdošanas nosacījumu ietvaros.
8.5. NTB.LV nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības pret trešo personu, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem noteikumiem, un šīs saistības tika pārkāptas.
8.6. NTB.LV nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kuri saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām.


9. Citi nosacījumi.
9.1. NTB.LV tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. NTB.LV izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. NTB.LV neizpauž Klienta personiskos datus, ko Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kuri paredzēti Latvijas Republikas likumos.
9.2. NTB.LV patur tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem.
9.3. Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulētu strīdu vai domstarpību starp NTB.LV un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Ja Jums ir kādi jautājumi - būsim priecīgi uz tiem atbildēt. Dodieties uz sadaļu – „SAZINĀTIES AR MUMS” un uzdodiet sev interesējošos jautājumus!

Pastāstiet arī saviem draugiem par NTB.LV piedāvātām medicīnas precēm!


NTB.LV - Medicīnas preces Jūsu veselībai un labsajūtai!